Zwiedzanie Warszawy       Przewodnicy           Wycieczki
          Biuro Turystyczne "WAWATOUR"
   Tel:  0-602 380 685      Fax: (0-22) 846-62-51      E-mail: biuro@tour.waw.pl
Zamek Królewski w Warszawie
 

Zwiedzanie Warszawy:

muzea
   
pamiątki historii
 
teatry - repertuar
 
atrakcje
 
 
 
Zamek Królewski
Zamek Królewski
 
 
 
Pałac w Wilanowie
Pałac w Wilanowie
 
 
 
Pałac na Wyspie
Pałac na Wyspie
 
 
 
 
 
 
Zamek Ujazdowski
Zamek Ujazdowski
 
 
 
 
 
 
 
Pałac Kultury i Nauki
Pałac Kultury i Nauki
   Zamek, pałace strona główna          
 
ZAMEK KRÓLEWSKI
Warszawa, Plac Zamkowy 4.   Dawna, średniowieczna rezydencja książąt mazowieckich do 1526 r., następnie siedziba królów polskich do 1795 r., miejsce obrad Sejmu Rzeczypospolitej do 1569 r., rezydencja monarsza i siedziba sejmu w dobie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego, od 1922 r. siedziba dyrekcji Państwowych Zbiorów Sztuki i rezydencja prezydenta Rzeczypospolitej od 1926 roku. Wyremontowany i wyposażony w rewindykowane meble i dzieła sztuki przystosowany do zwiedzania w ograniczonym zakresie w latach 1922-1939. Zburzony przez hitlerowców w 1944 r., odbudowany w latach 1971-1984.
Apartamenty odtworzone zostały na podstawie materiałów źródłowych, zgodnie z funkcją, jaką pełniły w czasach króla Stanisława Augusta (1764 - 1795). Wnętrza ozdobione są dziełami sztuki uratowanymi z dawnego wyposażenia Zamku Królewskiego, m.in. obrazami Bernarda Belotta zwanego Canaletto, Marcelego Bacciarellego, Jana Bogumiła Plerscha, rzeźbami Andrzeja Le Bruna i Jakuba Monaldiego, brązami Phillipe'a mł. Caffieriego i meblami francuskimi z 2. poł. XVIII wieku. Znaczną część wyposażenia stanowią też dary dla Zamku, m.in. od głów państwa i rządów, a także współcześnie dokonywane zakupy.
Adres: Plac Zamkowy 4,   internet: www.zamek-krolewski.pl  
 
PAŁAC W WILANOWIE
Pałac znajduje się na terenie Wilanowa w odległości ok. 10 km od centrum Warszawy, na końcu historycznego Traktu Królewskiego, prowadzącego od Starego Miasta z Zamkiem Królewskim do rezydencji Jana III Sobieskiego.
Pałac w Wilanowie należy do najcenniejszych zabytków polskiej kultury narodowej. Wzniesiony dla króla Jana III Sobieskiego w ostatniej ćwierci XVII w. i rozbudowany (skrzydła boczne) przez kolejnych właścicieli Wilanowa, reprezentuje charakterystyczny typ barokowej rezydencji podmiejskiej entre cour et jardin (między dziedzińcem i ogrodem). Na jego wyjątkową wartość składa się oryginalna architektura - efekt połączenia sztuki europejskiej ze staropolską tradycją budowlaną oraz zachowany wystrój malarsko-rzeźbiarski elewacji i wnętrz pałacowych, który w nawiązaniu do symboliki antycznej głosi apoteozę rodu Sobieskich i gloryfikację sukcesów militarnych króla.
Szczególnie cenne wnętrza pałacowe reprezentuja trzy epoki stylowe. Najstarsze, barokowe komnaty królewskie mieszczą się w centralnej części budowli. Pomieszczenia XVIII-wieczne z czasów Izabeli Lubomirskiej zajmują skrzydło południowe i przyległy do niego pawilon - Łazienkę Lubomirskiej, zaś XIX-wieczne, urządzone i modyfikowane przez Potockich, zgrupowane są w skrzydle północnym. Obok bogatego wystroju artystycznego w formie malowideł ściennych i plafonowych, dekoracji stiukowych, barwnych tkanin i wykładzin ceramicznych wypełniają je, jak niegdyś, liczne dzieła malarstwa , rzeźby i rzemiosła artystycznego.
Adres:   ul. S.K.Potockiego 10/16,   internet: www.wilanow-palac.art.pl
 
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE - PAŁAC NA WYSPIE
Siedziba króla Stanisława Augusta - zespół pałacowo-ogrodowy powstający od konca XVII w. do 2 poł. XIX w. o powierzchni ok. 76 ha, w skład którego wchodzi park i ok. 30 budynków:
Pałac na Wyspie - barokowo-klasycystyczny, budowany w latach: koniec XVII w., 1772-1795, 1840-1849;
Biały Dom (willa) - klasycystyczny budynek wzniesiony w 1774 r. ,
Pałac Myślewicki - klasycystyczny, wzniesiony w latach 1775 - 1788, ,
Ermitaż (willa) - klasycystyczna budowla zbudowana w latach 4 ćw. XVII w. i 1775-1779 ,
Stara Pomarańczarnia (teatr i oranżeria) - klasycystyczny, wzniesiony w latach 1786-1788,
Stara Kordegarda - klasycystyczny, wzniesiony w 1792 r.;
Wodozbiór - klasycystyczny, wzniesiony w latach 1777-1778 i 1822 ,
Teatr na Wyspie (amfiteatr i scena na wyspie), klasycystyczny, wzniesiony w 1793 r.
Zwiedzanie trwa ok. 1,5 godz. i obejmuje: wnetrza Pałacu na Wodzie, Amfiteatr, kompleks ogrodowy (Pałac Myśliwiecki, Biały Dom, Stara Pomarańczaenia, Stara Kortegarda, Podchorążówka, Wodozbiór).
Adres:   ul. Agrykoli 1.   internet: www.lazienki-krolewskie.pl  
 
ZAMEK  UJAZDOWSKI
W 1606 roku, kiedy Zygmunt III Waza mógł zamieszkać na Zamku Królewskim, rozpoczęto obok drewnianej siedziby ujazdowskiej budowę nowego, murowanego zamku, rezydencji godnej króla Polski i Szwecji. Od 1624 roku Zamek staje się rezydencją królewską dynastii Wazów. Jest typowym przykładem polskiego, wczesnego baroku. Obok Zamku Królewskiego jest drugą rezydencją królów w Warszawie.
Po śmierci ostatniego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Zamku umieszczony został szpital wojskowy. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości mieściła się tam Wojskowa Szkoła Sanitarna, a następnie Centrum Wyszkolenia Sanitarnego.
Zamek przetrwał lata II Wojny Światowj i okupacji, ale w bardzo złym stanie. Wnętrza zostały wypalone, zachowała się natomiast zasadnicza substancja murów. W czasach Polski Ludowej powstał pomysł, który zakładał rozebranie zamku, a na jego miejscu wzniesienie budynku Teatru Wojska Polskiego. I tak w roku 1954 mury zamkowe rozebrano, ale realizacja gmachu teatru nie doszła do skutku.
W latach 70 postanowiono Zamek jednak wybudować na nowo według projektu prof. Piotra Biegańskiego, który zaproponował realizację w pierwotnej, wczesnobarokowej wersji.
Od 1985 roku mieści się w nim Centrum Sztuki Współczesnej, które realizuje wystawy, prezentacje teatru wizualnego, performances, koncerty muzyki współczesnej, pokazy filmów eksperymentalnych i sztuki video oraz warsztaty twórcze, jak również zdarzenia artystyczne stojące na pograniczu różnych dyscyplin. W skali roku odbywa się tu ponad 50 wystaw, a także ponad 300 wydarzeń teatralnych, muzycznych, multimedialnych oraz programów związanych w literaturą współczesną.
Adres:  Al. Ujazdowskie 6,   internet: www.csw.art.pl
 
PAŁAC KULTURY I NAUKI

Ta ogromna budowla wzniesiona została w latach 1952-1955 jako dar narodu radzieckiego dla Polski a pomysłodawcą jego budowy był Józef Stalin. Bryłą przypomina socrealistyczne wieżowce Moskwy. W chwili powstania był to drugi co do wysokości budynek Europy, ma 42 kondygnacje i wraz z iglicą mieży aż 230 metrów i 68 centymetrów. Kubatura gmachu przekracza 800 tysięcy metrów sześciennych, a do budowy użyto 40 milionów sztuk cegieł.
Pałac jest siedzibą wielu firm oraz instytucji użyteczności publicznej, takich jak kina, teatry, muzea, księgarnie, instytucje naukowe, basen i największa w Polsce sala konferencyjna na 3000 osób. Jest też miejscem dorocznych, międzynarodowych targów książki, a od początku lat 90. gościł również warszawskie targi komputerowe.
Pałac jest wciąż najwyższym budynkiem w kraju, dominuje nad Warszawą, pełniąc rolę drogowskazu dla nie znających miasta turystów. Mimo upływu lat pałac wciąż wywołuje skrajne reakcje – od zachwytu po żądanie jego rozbiórki – jako symbolu panowania sowieckiego. Obecnie powstaje w nim Muzeum Komunizmu.
Na 30. piętrze, na wysokości 114 m, znajduje się taras widokowy - czynny codziennie w godz. 9.00 - 18.00. Widok na całe miasto w promieniu do kilkudziesięciu kilometrów jest olbrzymią atrakcją dla wszystkich wycieczkowiczów. Znajduje się tu także kawiarnia, oraz okolicznościowe ekspozycje.
Adres:   Plac defilad 1,   internet: www.pkin.pl/taras widokowy